Vitajte na pinec.sk

Výsledky stolnotenisových súťaží.

VSSTZ Košice - 3.liga Severovýchod, muži 2019/2020

Zoznam zadávateľov výsledkov súťaže.

Por. Zadávateľ email Mužstvá
1 Blaha Benjamín  blahabenjamin139@gmail.com OŠK Kamienka A
2 Cigán Miroslav  miroslavcigan57@gmail.com JMC Lužany pri Topli A
3 Dráb Ján  loziskaplus@loziskaplus.sk ŠK Orion Belá n/Cir. A
4 JUDr. Fink Daniel  daniel.fink@pobox.sk ŠKST Humenné B
5 Fotta Jozef  fotta.jo@gmail.com STK Lemešany A
6 Gdovin Marián  gdovin.mar@gmail.com JMC Lužany pri Topli A
7 Hajduk Anton  anton.hajduk@stonline.sk MŠK VSTK Vranov n/T B
8 Ing. Kollarčík Ľubomír  lubokoll@gmail.com STO Sedlice A
9 Kotulič Rastislav  kotulic.rasto@gmail.com STO Sedlice A
10 Malinič Igor  igormalinic@gmail.com STO Snina A
11 Novák Peter  peternovaksk@gmail.com ŠKST Humenné B
12 Pavlotty Anton  a.pavlotty@gmail.com ŠKST Humenné B
13 Pitoňák Ján  janpitonak208@gmail.com MŠK VSTK Vranov n/T B, STO Košarovce A, OSTK Hencovce A, ŠKST Kamenica n/Cir. A, STK Lemešany A, STO Snina A, JMC Lužany pri Topli A, ŠAZZOH Hendrichovce A, ŠKST Humenné B, OŠK Kamienka A, ŠK Orion Belá n/Cir. A, STO Sedlice A
14 Rusinko Maroš  rusinkomaros@gmail.com STO Sedlice A
15 Sabol Andrej  andrej.sabol71@gmail.com STO Košarovce A
16 Sabol Cyril  sabolcyro@gmail.com STK Lemešany A
17 Skyba Ondrej  skybovci@centrum.sk STO Sedlice A
18 Sojčák Ján  j.sojcak@centrum.sk ŠKST Kamenica n/Cir. A
19 Surgent Jozef  surgentjozefpo@gmail.com STK Lemešany A
20 JUDr. Tomáš Matúš  matus.tomas1972@gmail.com OSTK Hencovce A
21 Tomko Erik  erik.tomko444@gmail.com JMC Lužany pri Topli A
22 Mgr. Veľas Ján  janko.velas@gmail.com STO Sedlice A
23 Žemba Lukáš  lukyzemba@gmail.com ŠAZZOH Hendrichovce A