Vitajte na pinec.sk

Výsledky stolnotenisových súťaží.

Súpiska družstva

# Reg číslo Priezvisko a meno Rok
narodenia
Rebríček Úroveň
rebríčka
Pozn. Licencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Funkcionári Priezvisko a meno Športová
kvalifikácia
Adresa mobil
Tréner
Organ. pracovník
klik na podpis
klik na podpis

Potvrdenie klubu
pečiatka, podpis

Potvrdenie ŠTK
pečiatka, podpis