Vitajte na pinec.sk

Výsledky stolnotenisových súťaží.

Kalendár udalostí v stolnom tenise

Najbližšie udalosti

telocvičňa ŠK Harichovce od 9.00 hod. (3.liga Západ; 4.liga Spišsko-gemerská; 4.liga Podtatranská; 5.-7.liga Spiš; 5.-6.liga Podtatranská prezentácia od 8.15 do 8.40 hod. ; Prihlášky do 18.9.2019 na Jozef.lizanec @azet.sk alebo tel.:0918 199 801; max. 48 súťažiacich; Losovanie 19.9.2019 od 19.30 hod. štartovné 5.-Eur (guľáš, minerálka)

Akcia trvá od 21.09.2019 do 21.09.2019

Zadal: Lizanec Jozef 01.09.2019 09:29