Vitajte na pinec.sk

Výsledky stolnotenisových súťaží.

FAQ - Často sa opakujúce otázky

 • V starom systéme každý užívateľ s právami na zadávanie výsledkov sa prihlasoval pomocou tzv. loginu a hesla, ktoré mu boli pridelené. V novom systéme sa ako login použije email adresa, ktorú vlastní a na ktorú mu boli niekedy poslané prihlasovacie údaje. Sú to email adresy, ktoré sú uvedené pri jednotlivých zadávateľoch a je možné si ich skontrolovať v menu Výsledky - zadávatelia výsledkov.
  Príklad:
  Je zadávateľ Janko Hraško, ktorý má email adresu: jankohrasko@gmail.com a mal pridelené prihlasovacie údaje:
  login: janicko
  heslo: tajneheslo
  V novom systéme je zmena tá, že ako login sa použije email adresa t.j. v tomto prípade zadávateľ Janko Hraško sa prihlási nasledovne:
  login: jankohrasko@gmail.com
  heslo: tajneheslo
 • Na zobrazenie prihlasovacej stránky kliknite na PRIHLÁSIŤ v pravej hornej časti stránky.
 • Na prihlasovacej stránke vyplňte prihlasovacie údaje t.j. email a heslo. Heslo platí pôvodné t.j. to ktoré máte teraz pridelené.
 • Po kliknutí na prihlasovacie tlačítko sa údaje overia a ak je zhoda s údajmi v systéme, tak je užívateľ prihlásený. Jeho meno je zobrazené v pravej hornej časti.

V prípade zabudnutého hesla je možné si heslo tzv. obnoviť. Postupujte nasledovne:

 • Zobrazte prihlasovaciu stránku kliknutím na Prihlásiť v pravej hornej časti stránky.
 • Na prihlasovacej stránke kliknite na odkaz Zabudol si heslo? (pod políčkom heslo).
 • Zobrazí sa formulár pre Reset hesla.
 • Zadajte svoju email adresu, (zadávatelia výsledkov ju majú uvedenú v menu Výsedky - zadávatelia výsledkov).
 • Kliknite na tlačidlo ODOSLAŤ ODKAZ NA RESET HESLA
 • Zobrazí sa oznam Odkaz k zmene hesla bol odoslaný.
 • Skontrolujte si svoju email schránku, mali by ste v nej mať mail zo systému s odkazom na RESET HESLA. Ak mail nie je v doručenej pošte, skontrolujte si prípadne aj priečinok nevyžiadaná pošta, či nedošlo k odchyteniu poslaného mailu spam filtrom.
 • Kliknite na tento odkaz a dostanete sa znovu na stránku, kde znovu zadáte svoju email adresu a zadáte nové heslo. Nové heslo znovu potvrďte aj v nasledujúcom vstupnom políčku.
 • Po potvrdení prebehne prihlásenie do systému.
 • Pri ďalšom prihlasovaní do systému už používate nové heslo.
 • Po prihlásení do systému je vaše meno zobrazené v pravej hornej časti stránky.
 • Kliknutím na vaše meno sa zobrazí menu, kde je uvedený aj odkaz na Môj profil.
 • Kliknutím na tento odkaz sa zobrazí stránka pre úpravu profilu.
 • Kliknite na odkaz Bezpečnostné nastavenia.
 • Do vstupného poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo.
 • Do nasledovných vstupných polí zadajte nové heslo, ktoré chcete používať.
 • Zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo Ulož zmeny.
 • Úspešnosť zmeny je indikovaná prislušným oznamom.
 • Pri ďalšom prihlasovaní do systému už používate nové heslo.

Avatar je názov pre logo, ikonu, fotku... jeho nositeľa. Používa sa pri chatoch, v diskusných fórach. Ak si nahráte na PinecSK avatara, bude sa zobrazovať, po vašom prihlásení do systému, pri mene vpravo hore a v diskusnom fóre pri vašich príspevkoch. Postup nahrania avatara:

 • Prihláste sa do systému.
 • Kliknutím na vaše meno sa zobrazí menu, kde je uvedený aj odkaz na Môj profil.
 • Kliknutím na tento odkaz sa zobrazí stránka pre úpravu profilu.
 • Kliknite na odkaz Avatar.
 • Cez tlačidlo Prehľadávať vyberte na vašom počítači obrázok, ktorý chcete použiť ako avatar ku svojmu profilu.
 • Nahranie avatara spustíte cez tlačidlo Nahrať súbor.
 • Nahraný obrázok sa hneď zobrazí vo vašom profile.
 • Avatara si môžete kedykoľvek zmeniť za iného opätovným nahraním iného obrázku.

Všetci zadávatelia výsledkov musia byť zaregistrovaní v systéme. Zo starého systému do novéhu sú prenesené všetky stávajúce prihlasovacie kontá s tým rozdielom, že ako login sa použije email adresa. Tieto prihlasovacie údaje sú platné aj v diskusnom fóre, kde je možné písať príspevky. Iní užívatelia, ktorí sa zaregistrujú na PinecSK získajú práva prispievať v diskusnom fóre a v budúcnosti prispievať do pripravovanej fotogalérie fotkami zo stolnotenisových akcií. Prihlasovacie údaje užívateľov, ktorí sa registrovali v diskusnom fóre v starom systéme do nového systému nie sú prenesené, takže je nutné registráciu opäť vykonať v novom systéme. Postup registrácie:

 • Kliknite na REGISTROVAŤ v pravej hornej časti stránky.
 • Vyplňte prihlasovacie údaje t.j.:
  • krstné meno
  • priezvisko
  • email
  • heslo
  • potvrďte heslo
 • zaškrtnite checkbox, že súhlasíte s Podmienkami používania. Podmienky používania si môžete zobraziť kliknutím na odkaz Podmienky používania.
 • registráciu potvrďte kliknutím na tlačidlo REGISTROVAŤ.
 • v prípade korektných údajov sa zobrazí oznam o registrácii a že bol odoslaný potvrdzovací email.
 • Skontrolujte si svoju email schránku, ktorú ste zadali pri registrácii, mali by ste v nej mať mail zo systému s odkazom na Email verifikácia. Ak mail nie je v doručenej pošte, skontrolujte si prípadne aj priečinok nevyžiadaná pošta, či nedošlo k odchyteniu poslaného mailu spam filtrom.
 • Kliknite na odkaz Email verifikácia a dostanete sa na prihlasovaciu stránku, kde sa môžete prihlásiť svojou email adresou a heslom.
 • Bez verifikácie vašej email adresy nebude možné sa do systému prihlásiť.
 • Po potvrdení prebehne prihlásenie do systému.

Poznámka: Systém posiela verifikačný email okamžite, ak žiadny na vami zadanú email adresu nedošiel, tak vašu adresu sa nepodarilo nájsť alebo daná adresa nemôže prijímať poštu. Uistite sa preto, že vaša email adresa je dostupná.

Kompletný manuál si môžete stiahnúť z dokumentového manažéra, do ktorého sa dostanete cez menu SÚŤAŽ - dokumenty. Manuál sa nachádza v priečinku Všeobecné a názov súboru je vysledky_na_pinec.sk_navod.pdf.

Ak chcete zadávať výsledky pre svoj klub, tak kontaktujte ŠTK príslušnej súťaže. Oni zadávajú údaje a taktiež zadávateľov výsledkov pre jednotlivé kluby. Nahlásite im:

 • svoje meno, priezvisko
 • email
 • klub, pre ktorý chcete zadávať výsledky

Súčasne musíte byť zaregistrovaný do systému PinecSk s tou istou email adresou, ktorú ste poskytli ŠTK.

Niektoré súťaže bežia tak, že výsledky zadáva iba ŠTK, je to na jeho rozhodnutí, či zadáva výsledky iba on alebo umožní zadávanie výsledkov aj vedúcim mužstiev resp. ďalším z príslušných klubov.

Ak je nejaká chyba v údajoch (skomolené meno hráča, vedúceho mužstva, zlá adresa herne a pod.), tak chybu resp. požiadavku na nápravu smerovať na ŠTK príslušnej súťaže. Všetky údaje do systému PinecSK t.j. mená hráčov, mužstiev, zadávatelia výsledkov atď - zadávajú ŠTK-ári, ktorí sú za ich správnosť aj zodpovední.

Kontaktné údaje (mobil, email) na vedúcich mužstiev sú zobrazené cez menu SÚŤAŽ -> súpisky. Údaje sa však zobrazujú len pre prihlásených užívateľov. Ak si prezeráte súpisky a nie ste prihlásený do PinecSK, tak uvedené údaje sa vám nezobrazia. Aj v súvislosti s GDPR je použité toto riešenie, aby sa osobné údaje zobrazovali pre anonymných užívateľov len v minimálnej miere.

Ak ste správne vyplnili registračný formulár a najmä zadali správnu email adresu, po potvrdení formuláru sa posiela tzv. aktivačný email na email adresu, ktorú ste zadali. Ak žiaden aktivačný email neprichádza môže to mať jeden z nasledovných dôvodov:

 • vami zadaná email adresa nie je správna - typicky sa urobil preklep v adrese, časté sú prípady napr. pre gmail adresy, kde na konci užívateľ zadá namiesto koncovky @gmail.com koncovku @gmail.sk
 • vami zadaná email adresa je nedostupná, typicky je schránka plná a nemôže prijímať ďalšie emaily. Pripojte sa k vašej email schránke a prečistite ju resp. vymažte nepotrebné emaily. Môžete dostupnosť svojej schránky vyskúšať aj tak, že si sami sebe pošlete email a skontrolujte, či sa vám zobrazí v doručenej pošte.
 • aktivačný email bol odchytený tzv. spam filtrom a sa dostal do tzv. nevyžiadanej pošty, skontrolujte si preto aj tento priečinok (typicky má názov Nevyžiadaná pošta). Ak ho tam nájdete, presuňte si ho do priečinka Doručená pošta a prípadne si nastavte pravidlo pre spam filter, aby emaily z PinecSK neboli presúvané do priečinka Nevyžiadaná pošta.

Ak stále pretrvávajú problémy pri registrácii na PinecSK, kontaktujte administrátora stránky o pomoc.

Akékoľvek oznamy resp. príspevky na PinecSK sa píšu do diskusného fóra - v menu zvoľte položku INÉ -> fórum. Na to aby ste mohli písať príspevky, tak musíte byť na PinecSK zaregistrovaný a príhlásený. Príspevky resp. oznamy priradzujte do príslušnej kategórie (oznamy týkajúce sa niektorého zväzu, turnaje a pod.). Na príspevky je možné odpovedať resp. reagovať.

Pri písaní oznamov resp. príspevkov treba dodržiavať pravidlá, ktoré ste odsúhlasili pri svojej registrácii na PinesSK a ktoré si môžete znovu prečítáť na https://pinec.sk/termsOfUse v časti Diskusné fórum.

Vedúci jednotlivých mužstiev môžu veľmi rýchlo a jednoducho vytvoriť súpisku svojho mužstva postupným zadaním registračných čísel (Reg číslo) hráčov, ktoré si dopredu môžu vyhľadať v registry hráčov. Zadaním Reg čísla hráča, sa ostatné údaje dotiahnu zo systému. Ak je v systéme nahraný aj rebríček pre príslušný zväz, tak je možné tento zvoliť cez položku Rebríček, pričom sa najprv zvolí úroveň (republikový, regionálny, krajský, okresný, iný) a následne samotný rebríček z filtrovaného zoznamu. Napr. pre zvolenie rebríčka Muži PO KE kraj, sa najprv zvolí úroveň - krajský a následne sa vyberie samotný rebríček Muži PO KE kraj. V takom prípade sa do súpisky po zadaní Reg čísla dotiahne aj poradie hráča v danom rebríčku.

Vytvorenie súpisky s exportom do excelu pozostáva z dvoch krokov:

 • Vyhľadanie registračných čísel hrácov
 • Vytvorenie samotnej súpisky

1. Vyhľadanie registračných čísel hráčov - v menu zvoľte Register -> register hráčov 

Do vyhľadávacieho poľa Hľadaj môžete zadať jedno z kritérií: 

 • priezvisko hráča - po zadaní a potvrdení sa zobrazia všetci hráči s daným priezviskom
 • meno hráča - po zadaní a potvrdení sa zobrazia všetci hráči s daným menom
 • názov klubu - po zadaní a potvrdení sa zobrazia všetci hráči v danom klube

pričom nemusíte zadávať interpunkciu, nemusíte dodržiavať veľké a malé písmená (t.j. stačí zadávať všetko malými písmenami) a nemusíte zadávať úplné názvy (napr. miesto "STK Lemešany" zadáte "lemesa").

2. Vytvorenie samotnej súpisky - v menu zvoľte Register -> vytvorenie súpisky

 • položka Klub - zadajte názov klubu, napr. "STK Lemešany"
 • položka Kraj (nepovinné) - vyplňte ak ide o súťaž riadenú krajský zväzom, napr. "Košický - Prešovský"
 • položka Súťaž - zadajte názov súťaže, napr. "4. liga Šarišsko - Duklianska"
 • položka Družstvo - zadajte družstov v klube, napr. "B"
 • položka Okres (nepovinné) - vyplňte ak ide o súťaž riadenú okresným zväzom, napr. "Prešov"
 • položka Rebríček (nepovinné) - vyberte najprv úroveň rebríčka podľa súťaže (krajský, okresný, republikový atď) a následne príslušný kraj, okres atď. V systéme nemusia byť zadané všetky rebríčky (záleží na tom, čí ich jednotliví ŠTK dodali), Ak rebríček pre príslušnú súťaž chýba, tak tento údaj nezadávajte.
 • položka Reg číslo - postupne zadávate registračné čísla hráčov a potvrďte - všetky ostatné údaje sa automaticky doplnia (Priezvisko a meno, Rok narodenia, postavenia v rebríčku, platnosť licencie) 
 • ostatné položky pre výstup do excelu nie sú povinné
 • klik na tlačidlo Export do Excel - vytvorí sa excel súbor s názvom scuad.xlsx, obsahujúci údaje súpisky
 • vygenerovaný súbor scuad.xlsx pošlite ŠTK

 

 • v hornom menu zvoľte Register -> register hráčov 
 • do vyhľadávacieho poľa Hľadaj zadajte priezvisko hráča (nezáleží na veľkých a malých písmenách a na interpunkcii)
 • potvrďte klávesom Enter alebo klik na symbol "lupa"
 • zobrazí sa záznam hráča alebo hráčov (ak zadanému priezvisku vyhovujú viacerí), ktorý v stĺpci Licencia obsahuje údaj o dátume platnosti licencie
 • v hornom menu zvoľte Register -> register hráčov 
 • do vyhľadávacieho poľa Hľadaj zadajte priezvisko hráča (nezáleží na veľkých a malých písmenách a na interpunkcii)
 • potvrďte klávesom Enter alebo klik na symbol "lupa"
 • zobrazí sa záznam hráča alebo hráčov (ak zadanému priezvisku vyhovujú viacerí), ktorý v stĺpci Reg číslo obsahuje údaj o registračnom čísle

Pozn.

Reg číslo sa využije pri vytváraní súpisky družstva, kde jeho zadaním do formulára sa ostatné údaje automaticky doplnia.