Konferencia VsSTZ – hlasovanie per rollam, 23.5.2022

Pridané do kategórieVSSTZ
 • EH
  Erik Hajduk pred mesiacom

  Výkonný výbor VsSTZ  rozhodol o konaní Konferencie VsSTZ v 2 častiach

  a) Hlasovanie o delegátoch na Konferenciu SSTZ v Bratislave 24.6.2022 - per rollam

       v pondelok 23.5.2022.

   

  b) Konferencia VsSTZ, ktorá sa uskutoční v auguste 2022 v ostatných bodoch riadnou formou spojené s vyžrebovaním nového ročníka súťaží dospelých a aktívom klubov.

   

  Odôvodnenie:

  O zmene rozhodol VV VsSTZ z dôvodu, že súťaže riadené VsSTZ budú ukončené v podstate až po termíne konania Konferencie SSTZ.

   

  Termín Konferencie VsSTZ per rollam:

  Pondelok 23.5.2022 od 8:00 do 20:00 hod.

   

  Program Konferencie VsSTZ časť a) konanej 23.5.2022

  1. Voľba členov volebnej komisie

  2. Voľba členov mandátovej komisie

  3. Voľba delegátov Konferencie SSTZ

   

  Spôsob hlasovania:

  Štatutári jednotlivých klubov alebo predsedovia jednotlivých Okresných či Oblastných stolnotenisových zväzov zašlú mail na adresu predsedu VsSTZ vinco.vsstz@gmail.com v pondelok 23.5.2022 od 8:00 do 20:00 hod., prílohou ktorého musia byť vyplnené 3 hlasovacie lístky, na ktorých bude riadne vyznačené

  1. hlasovací lístok – súhlasím alebo nesúhlasím so zložením volebnej komisie

  2. hlasovací lístok – súhlasím alebo nesúhlasím so zložením mandátovej komisie

  3. hlasovací lístok – Volím za delegáta na Konferenciu VsSTZ

                                      (zakrúžkovať min. 1 max. 8 kandidátov)

   

   

  Počty mandátov jednotlivých klubov závisia od počtu družstiev dospelých a mládeže v súťažiach riadených VsSTZ.


  Vincent Pavúk

  predseda VsSTZ Košice 

Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte a zanechajte odpoveď.